Sări la conţinut

Nicolae Ceausescu nu a ordonat sa se traga pentru a se ucide – oare stenograma a fost modificata?

27 ianuarie 2010

Nicolae Ceauşescu: Începem teleconferinţa, tovarăşi! Bună seara! Am convocat această teleconferinţă, avînd în vedere unele evenimente foarte grave…

Transcriere înregistrare:

00:10 Nicolae Ceauşescu: …care s-au întîmplat în ziua de ieri şi de astăzi la Timişoara. Aparent, totul a pornit de la un proces de evacuare a unui preot care a fost mutat de cultul respectiv şi nu vroia să se evacueze, care, însă, anterior, a făcut declaraţii antiromâneşti la Budapesta şi s-a aliat cu cercurile revizioniste ostile integrităţii României.
S-au făcut greşeli pentru că normal toată problema trebuia rezolvată într-o oră-două, conform legilor ţării şi normelor care sînt în toată lumea, dar, în loc de asta, s-au dus discuţii interminabile şi s-a dat ocazia ca acesta să strîngă elementele pe care le-a pregătit din timp. Acum reiese clar că de fapt aceasta a fost pretext, că a fost pregătit din timp de agenţiile străine din străinătate şi de cercurile antisocialiste şi din Est şi din Vest.
Repet cu toată seriozitatea, încă la Timişoara nu s-a pus ordine pentru că s-au făcut unele greşeli inadmisibile în aplicarea măsurilor stabilite şi primul lucru, că unităţile care au fost destinate să aplice unele măsuri, de fapt au fost puse în imposibilitatea să acţioneze – au fost trimise dezarmate.
La Timişoara sînt acuma toţi comandanţii. Am dat, am precizat că la teleconferinţă, la Timişoara, sînt prezenţi şi comandanţi militari de acolo. Am transmis cu cîteva minute înainte tovarăşului Coman, care a sosit acuma cu alţi generali la Timişoara, ordinul – toate trupele primesc imediat muniţie de război, de front. Se somează, oricine nu se supune, se socoteşte stare de necesitate şi se aplică legea! În Timişoara a fost atacat şi sediul [comitetului judeţean de partid], nu s-a reacţionat, s-a întors şi obrazul celălalt, de parcă ar fi fost Isus Hristos!
Începînd de astăzi, toate unităţile Ministerului de Interne, inclusiv miliţia, trupele de securitate, unităţile de grăniceri, vor purta armament de luptă, inclusiv gloanţe. Fără discuţie! Cu respectarea regulamentelor şi normelor legale, de somaţie, conform legilor, constituţiei. Dar oricine atacă un ofiţer, un soldat, trebuie să primească riposta! Oricine intră într-un consiliu popular, într-un sediu de partid, sau sparge un geam la un magazin, trebuie să primească riposta imediată! Nici un fel de justificare! Umanismul nu înseamnă pactizare sau capitulare în faţă cu duşmanii! Umanismul înseamnă apărarea poporului, integrităţii ţării şi socialismului.
De asemenea, toate unităţile militare sînt în stare de alarmă şi au în această situaţie şi armamentul de luptă, de dotare de luptă. Înseamnă inclusiv muniţia! Nu pleacă nicăieri fără muniţie de luptă!
Unităţile de motorizate, toate merg cu armamentul din dotare uşor, cu armamentul uşor din dotare. De luptă.
Se interzice, orişicine încearcă vreo manifestare, este imediat somat, arestat şi pe urmă stăm de vorbă să clarificăm. Fără nici un fel de discuţie! Aceasta este prima problemă. Dacă s-a înţeles bine şi întreb întîi la Timişoara? Dacă sînt prezenţi, să-mi răspundă primul secretar care îndeplineşte şi calitatea de comandant al judeţului, şi tovarăşul Coman, dacă sînt prezenţi ofiţerii acolo?
06:48 Radu Bălan: Să trăiţi, tovarăşe secretar general! Bălan la aparat, sînt cu tovarăşul Coman. S-au luat măsuri pentru executarea dispoziţiilor, ordinului pe care l-aţi dat dumneavoastră. Am terminat.
07:00 Nicolae Ceauşescu: V-am întrebat dacă ofiţerii sînt în sală?
07:05 Ion Coman: Vă raportez, tovarăşe Ceauşescu, Coman la aparat. Nu sînt în sală, sînt la divizie şi organizăm ce aţi ordonat dumneavoastră. A început să se tragă deja. Coman vă raportează.
07:13 Nicolae Ceauşescu: Să fie-n sală, de ce n-au venit în sală? Vă rog transmiteţi-le ordinul meu! Acţionează în calitate de situaţie de luptă! Activitatea fiecăruia o judecăm ca atare şi într-o oră trebuie restabilită complet liniştea în Timişoara. Te rog, chemaţi-i şi daţi-le ordin şi cînd sînt, îmi daţi şi mie să vorbesc cu ei la telefon! Nu se poate una ca asta! S-a înţeles?
07:56 Ion Coman: Vă raportez tovarăşe Ceauşescu, capul a 3 coloane intră acum în Timişoara. Am trimes aceşti ofiţeri acolo pentru a le întîmpina şi a-i dirija în centrul oraşului. Raportez încă o dată: Am ordonat să se tragă foc!
08:15 Nicolae Ceauşescu: Comandantul diviziei din Timişoara unde e? Tovarăşe Coman, comandantul diviziei din Timişoara unde e?
08:26 Ion Coman: Raportez, comandantul diviziei este la divizie, tovarăşe Ceauşescu!
08:40 Nicolae Ceauşescu: Imediat să vină la, împreună cu voi să fie la locul de comandă. Şi locul de comandă este comitetul judeţean al partidului! Ăsta e punctul de comandă!
08:56 Radu Bălan: Am înţeles, tovarăşe secretar general.
08:59 Nicolae Ceauşescu: Generalii care au mers cu tine unde sînt? Coman, generalii care au venit din Bucureşti – şeful statului major [Ştefan Guşă], ministrul adjunct [Victor Atanasie Stănculescu] şi ceilalţi unde sînt?
09:14 Ion Coman: Vă raportez că acuma am vorbit cu ei pentru a merge la divizie să vedem cele trei coloane. După aceea am chemat aici pe şeful securităţii, pe şeful miliţiei, care sînt lîngă mine! Şi organizăm aşa cum aţi ordonat!
09:28 Nicolae Ceauşescu: Te rog, acţionezi în numele meu şi preiei comanda şi îmi raportezi din 15 în 15 minute cum se soluţionează problemele! Toţi îi chemi şi le dai ordin să execute! Toate unităţile să iasă, să fie în centru şi să pună ordine! S-a înţeles?[Acest dialog dintre Ceauşescu şi Coman este dovada limpede că Ceauşescu i-a încredinţat lui Coman conducerea reprimării revoluţiei de la Timişoara, şi a fost constituit un comandament în acest scop la consiliul judeţean PCR. Toţi ceilalţi comandanţi, de la armată, miliţie şi securitate, s-au subordonat lui Coman. Acesta din urmă, la proces şi în emisiuni televizate, a tăgăduit faptul că ar fi constituit un comandament de reprimare. A fost găsit însă vinovat de instanţa de judecată, fiind osîndit la 15 ani închisoare, din care a executat 3 ani, 3 luni şi 10 zile, conform propriilor declaraţii, fiind graţiat de Emil Constantinescu]
09:52 Ion Coman: Vă raportez, am înţeles, tovarăşe Ceauşescu!
09:59 Nicolae Ceauşescu: Poftim! Nici acum nu au sosit unităţile, deşi mi s-a raportat că au sosit!? Poftim!
10:12 Vasile Milea: Punctul de comandă a fost la comandantul diviziei. Au legătură prin radio cu tancurile.
10:23 Nicolae Ceauşescu: Trebuie să fie strînse împreună.
10:25 Vasile Milea: Am înţeles.
10:26 Nicolae Ceauşescu: Dar nici unităţile n-au sosit.
10:28 Vasile Milea: Sînt la intrarea în oraş.
10:31 Nicolae Ceauşescu: De ce la intrare în oraş?
10:32 Vasile Milea: Cei din Arad, Lugoj. Ceilalţi sînt în oraş!
10:42 Nicolae Ceauşescu:
Dacă celelalte judeţe au înţeles măsurile care trebuie luate din acest punct de vedere sau au ceva nelămuriri sau de întrebat? Clujul, s-a înţeles?
11:02 Ioachim Moga [prim-secretarul de la Cluj]: S-a înţeles, tovarăşe secretar general!
11:04 Nicolae Ceauşescu: Iaşiul, s-a înţeles?
11:06 Ioachim Moga: S-a înţeles, s-a înţeles, să trăiţi! Moga la aparat! [un alt glas suprapus care nu se înţelege, probabil al prim-secretarei de la Iaşi]
11:11 Nicolae Ceauşescu: Imediat chemaţi toţi comandanţii şi aplicaţi măsurile. Nu aşteptaţi de la Bucureşti alte dispoziţii! Astea sînt dispoziţiile care sînt obligatorii pentru toată lumea! Oricine este, raportaţi imediat; să fie destituit cine nu acţionează în mod corespunzător!
A doua problemă. Trebuie neapărat gărzile muncitoreşti să fie bine pregătite, unităţile, să se discute şi să meargă, dacă se apelează la ele, cu armament de luptă, bine verificat! Să se discute foarte serios în toate unităţile, să se vadă în învăţămîntul superior, în învăţămînt, necesitatea ca tineretul, că este necesar să se adopte o poziţie fermă faţă de orice manifestări antisocialiste, care pun în pericol integritatea şi independenţa României, cuceririle poporului. Că asta e obligaţia tuturor cetăţenilor patriei, indiferent de origine sau că sînt sau nu sînt membri de partid. Desigur, în mod deosebit trebuie discutat cu membrii de partid, cu tineretul, dar cu toate organizaţiile. Toate organizaţiile trebuie considerate mobilizate. Sigur că-n primul plan trebuie să stea producţia, desfăşurarea, şi nici o încercare de a dezorganiza producţia nu trebuie admisă, sau de a sabota activitatea de producţie – nici în industrie, nici în toate domeniile –, să se asigure buna aprovizionare cu tot ce este necesar, dar cu atitudine fermă, dacă se găsesc elemente care încearcă să provoace dezordine. Că nu trebuie să credem că noi sîntem ocoliţi şi nu există şi la noi anumite elemente care s-au pus în serviciul diferitelor servicii străine, care acţionează pentru un dolar sau pentru o rublă împotriva propriului popor, împotriva independenţei ţării! Trebuie să demascăm fără cruţare şi să spunem clar că este necesară o unitate şi o poziţie fermă împotriva oricăror încercări de a lovi în programul de dezvoltare, în cuceririle revoluţionare, în integritatea şi independenţa ţării. Şi vă rog să se ia măsuri ferme, să se prelucreze foarte serios în toate domeniile de activitate! Practic, întregul comitet judeţean, activul de partid trebuie considerat în stare de alarmă! Fără a neglija, repet, problema producţiei, planului, dar atenţie la orice fel de manifestări.
Nu trebuie să mai subliniez faptul că cercurile reacţionare îşi concentrează atenţia de a face totul pentru a submina socialismul în România, independenţa şi integritatea ţării. Au făcut, de altfel, şi declaraţii publice şi tot ceea ce s-a întîmplat în ţările socialiste în ultimul timp este de fapt o acţiune de destabilizare, care are drept scop distrugerea socialismului! Este o adevărată lovitură de stat, aşa-zis paşnică! Antisocialistă! Şi aşa trebuie privită ca atare!
Dacă asupra acestor probleme e vreo neclaritate?
Nu?
Am stabilit să nu mai primim în perioada următoare turişti străini şi să nu aibe loc nici aşa-zisul micul trafic de frontieră. Îl suspendăm! Vom reveni mai tîrziu. Acum nu avem timp de mic trafic de frontieră! Trebuie fiecare să se ocupe de problemele lor! Nu de micul trafic. Şi nu trebuie să admitem, şi oricine, şi străinii, dar şi din ţară, care sînt prinşi că desfăşoară activitate antisocialistă trebuie loviţi fără cruţare, fără nici un fel de justificare. Şi trebuie să spunem poporului clar, nu să umblăm aşa cu subînţelesuri!
17:09 Elena Ceauşescu: Trebuie spus deschis!
17:10 Nicolae Ceauşescu: E problema clară. Aşa cum am spus în ‘69, în ‘68, pardon, după intrarea în Cehoslovacia, acum situaţia este şi mai gravă şi trebuie să spunem clar întregului popor, întregului partid şi să luăm toate măsurile pentru a putea să respingem orice încercări de amestec în România, de destabilizare, de a abate poporul de pe calea dezvoltării socialiste!
Iată, tovarăşi, asta e, pe scurt, subiectul acestei scurte teleconferinţe, dar care vreau să înţelegeţi că are loc într-o situaţie deosebită şi trebuie să luăm măsuri cu toată fermitatea!
Dacă aveţi ceva de întrebat sau de spus?
E clar, tovarăşi?
Vă rog, atuncea, aşezaţi-vă, chemaţi unităţile de interne, armate, biroul judeţean, activul şi stabiliţi măsurile care se impun astăzi. Nu le amînaţi pentru mîine! Şi organizaţi grupe de patrulări comune, din unităţile de miliţie, de securitate şi armată, cu grupele de gărzi patriotice, cu gărzile tineretului, cu tineret, cu activiştii de partid, bine verificaţi, cu poziţie fermă, activă, instruiţi bine! Şi asta nu pentru o zi! Asta pentru perioada pînă cînd se va revoca acest ordin! Va rămîne în vigoare, practic, pînă după Anul Nou. La fel în întreprinderi, în comune, peste tot, asigurînd desfăşurarea normală a activităţii de producţie, realizarea în mai bune condiţiuni a planului, a tuturor măsurilor. Daţi şi o ripostă fermă tuturor acţiunilor provocatoare din partea oricui ar fi acestea!
Dacă aveţi ceva de întrebat, întrebaţi, încă o dată întreb: Aveţi ceva de spus? Nu!
Orişice problemă se iveşte, imediat trebuie să raportaţi! Nu amînaţi, nu încercaţi să… Chiar dacă s-a ivit o problemă, am luat măsuri, dar de raportat orişice problemă se iveşte! Nimenea nu trebuie să mai acopere nimic! Absolut sub nici un motiv! Mai întreb o dată, tovarăşi, dacă aveţi ceva de întrebat sau de spus? Nu? Atunci, tovarăşi, cu aceasta am încheiat teleconferinţa şi vă rog, treceţi imediat la măsuri ferme în sensul celor ce am spus! Spor la muncă!

Marius Mioc

–––––––––––––––––––
  PARTIDUL COMUNIST ROMAN

COMITETUL JUDETEAN BRASOV

                                                     S T E N O G R A M A

                                                  =================

                          teleconferinţei din ziua de 17 decembrie 1989,

                         cu tovarăşul Secretar general Nicolae Ceauşescu

Tovarăşul secretar general al partidului Nicolae Ceausescu

Bună ziua!

         Am convocat această teleconferinţă pentru ca în perioada următoare să fie luate măsuri corespunzătoare pentru asigurarea pazei stricte la sediile comitetelor de partid, unităţi economico-sociale, cămine studenţeşti. Se vor forma colective din lucrători ai aparatului de partid şi de stat, gărzile patriotice, formaţiunile de tineret. Se vor intensifica controalele, mai ales în timp de noapte. Se menţin în vigoare toate măsurile transmise comitetelor judeţene de partid pentru perioada premergătoare Congresului al XVI-lea.

          Am convocat această conferinţă avînd în vedere unele evenimente foarte grave care au avut loc ieri şi azi la Timişoara. Aparent, totul a pornit de la un proces de evacuare a unui preot reformat, care a fost mutat de la cultul respectiv. Aterior a făcut declaraţii antromîneşti la Budapesta şi s-a aliat cu cecuri ostile integrităţii României. S-au făcut greşeli, pentru că, normal, toată problema trebuia rezolvată într-o oră sau două, conform normelor care sînt valabile în lume şi conform legilor ţării noastre, dar în loc de acest lucru s-au purtat discuţii interminabile şi s-au adunat mulţi. Acum reiese că acest fapt a fost pregătit din timp de agenţiile străine şi de cercurile antisocialiste, antiromâneşti atît din vest cît şi din est.

     Repet cu toată seriozitatea că încă la Timişoara nu s-a pus ordine pentru că s-au făcut greşeli inadmisibile în aplicarea npsurilor stabilite. În primul rînd, unităţile care au fost destinate să aplice anumite măsuri au fost trimise dezarmate, în imposibilitatea de a acţiona. Acum am trimis şi sînt la Timişoara toţi comandanţii; am discutat acum cîteva minute cu tovarăşul Coman care a sosit la Timişoara cu trupe şi au primit muniţie de război. Orcine nu se supune la somţie… este stare de necesitate! Am dat ordin să se tragă; se somează şi dacă nu se aupune se trage. S-a făcut greşeala că s-a întors şi obrazul celălalt… Începând de azi unităţile de M.I., trupele de securitate şi grănicerii vor purta armament de luptă, inclusiv gloanţe. Cu respectarea regulamentului şi normlor legale potrivit legilor ţării, dar oricine atacă un ofiţer sau soldat să primească riposta – Fără nici un fel de justificare. Umanismul nu înseamnă pactizare cu duşmanul! Umanismul înseamnă apărarea integrităţii socialismului, a independenţei României. Toate unităţile sînt în stare de alarmă şi în această situaţie au şi armament de luptă în dotare, inclusiv muniţia. Unităţile de motorizate merg cu armament uşor din dotare. Orcine încearcă o manifestaţie, este somat, arestat şi apoi stăm de vorbă; oricine intră în sediul Comitetului judeţean de partid, sparge geamuri să fie tratat ca atare…

Aceasta este prima problemă. Dacă s-a înţeles bine? Întreb şi la Timişoara, să răspundă primul secretar, care are şi funcţia de comandant. Şi tovarăşul Coman. Dacă ofiţerii sînt acolo?

Tov. Bălan R. – Sîntem aici cu tovarăşul Coman. S-au luat măsuri pentru executarea ordinului Dvs. Ofiţerii nu sînt în sală, sînt la Miliţie.

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu – De ce nu au venit în sală; transmiteţi ordinul meu. Să acţioneze în situaţie de luptă! Într-o oră să fie restabilită ordinea la Timişoara. Îi chemaţi şi le daţi ordin; mi-i daţi la telefon să vorbesc cu ei!

Tovarăşul Coman – Vă raportez tovarăşe Nicolae Ceauşescu: capătul a trei coloane intră în Timişoara, vor fi dirijate spre centru; am ordonat să se tragă foc. Sîntem gata să îndeplinim ordinele Dvs.

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu – Imediat să vină la sediul Comitetului judeţean de partid, să fie împreună cu voi şi comandantul diviziei din Timişoara. Generalii pe care i-am trimis de la Bucureşti unde sînt?

Tov. Coman – Am vorbit cu ei să meargă la coloane; ne organizăm aşa cum aţi ordonat.

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu – Acţionaţi în numele meu şi raportaţi din 15 în 15 minute. Toate unităţile care sînt mobilizate să meargă în centru să pună ordine! S-a înţeles?

Tov. Coman – Vă raportez, am înţeles!

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu – Nici acum nu au sosit unităţile!… deşi mi s-a raportat că au sosit!

Dacă celelalte judeţe au înţeles măsurile care trebuie luate din acest punct de vedere? Dacă au nelămuriri? Nu.

Imediat chemaţi toţi comandanţii şi nu mai aşteptaţi de la Bucureşti alte sispoziţii. Acestea sînt dispoziţiile, obligatorii pentru toată lumea. Cine nu respectă să fie destituit; cine nu acţionează în mod corespunzător.

A doua problemă: trebuie neapărat ca gărzile muncitoreşti să fie bine pregătite şi dacă se apelează la ele să meargă cu armament de luptă bine verificat; să se discute foarte serios în toate unităţile economice-sociale, în învăţământ, în facultăţi, trebuie să se adopte o poziţie fermă faţă de oricine, faţă de orice manifestare antisocialistă, de denigrare a cuceririlor poporului, pentru că aceasta este acum datoria tuturor, indiferent dacă sînt sau nu membri de partid.

În primul rand, planul trebuie urmărit în continuare şi îndeplinit; producţia să nu stea. Să fim atenţi la orice încercare de a sabota activitatea de producţie în orice domeniu. Şi să se asigure o bună aprovizionare a populaţiei. Dar atitudine fermă dacă sînt elemente care încearcă să provoace dezordine. Şi la noi există elemente care s-au pus în serviciul puterilor străine, împotriva propriului popor, împotriva integrităţii României! Trebuie să spunem tuturor, să cunoască situaţia şi să avem cu toţii o poziţie fermă împotriva oricăror încercări de a lovi în cuceririle revoluţionare ale poporului român, în libertatea şi integritatea ţării. Să se prelucreze în toate domeniile.

Comitetele judeţene de partid trebuie să se considere în stare de alarmă. Fără însă a neglija problema planului. Şi atenţie la orice manifestare. Nu mai trebuie să spun că cercurile reacţionare fac totul pentru a submina independenţa şi integritatea ţării. Au făcut şi declaraţii publice şi tot ceea ce s-a întîmplat în ţările socialiste în ultimul timp are drept scop distrugerea socialismului. Trebuie privite ca o lovitură de stat, antisocialistă.

Dacă asupra acestor probleme este vreo neclaritate? Nu.

Am stabilit să nu mai primim turişti străini şi nici micul trafic de frontieră. Dar asta nu o discutăm acum… Fiecare să se ocupe de problemele lui. Nu trebuie să admitem nici de la străini, nici de la cei din ţară, trebuie loviţi fără cruţare, fără nici un fel de justificare. Nu trebuie să mai umblăm cu subînţelesuri; cum după 1968, dupî intrarea în R.S.C., situaţia a fost care a fost, acum lucrurile sînt şi mai clare şi trebuie să spunem întregului popor şi partid şi să respingem orice încercare de a abate poporul de pe calea dezvoltării socialiste. Acesta este de fapt obiectul acestei teleconferinţe, care are loc într-o situaţie cu totul deosebită. Şi să luaţi măsuri cu totul deosebite. Dacă aveţi ceva de spus sau de întrebat?

Nu aveţi. Atunci, luaţi măsurile necesare; chemaţi membri biroului şi stabiliţi ce măsuri se impun azi. Să organizaţi trupe de patrulare, formate din gărzi patriotice, tineri, activişti de partid. Şi aceasta nu pentru o zi-două, ci pînă se va revoca acest termen. Practic, pînă la Anul Nou. Peste tot, în comune, oraşe, unităţi din toate domeniile, asiguraţi desfăşurarea activităţii de producţie, realizarea planului, dar şi o ripostă fermă acţiunilor provocatoare.

Dacă aveţi ceva de întrebat?

Orice problemă se iveşte trebuie să raportaţi imediat! Chiar dacă între timp aţi luat nişte măsuri, trebuie să raportaţi imediat. Nimeni să nu mai ascundă nimic!

Dacă nu aveţi probleme, atunci am incheiat teleconferinţa şi treceţi imediat la măsuri ferme.

Spor la muncă!

Pentru conformitate cu originalul,

Braşov – 17.12.1989 PRESEDINTELE

COITETULUI JUDETEAN PROVIZORIU

AL FRONTULUI SALVARII NATIONALE

L.S. ss. Gl.Mr. Ion Florea

Text confruntat de Vasile Gogea, şeful Comisiei cultură, presă, ştiinţă, învăţământ.

02.01.1990.

(Publicat în „România liberă”, în ianuarie 1990)

Exemplar unic – Nicolae Samson.

One Comment leave one →
  1. iubaretul permalink
    29 ianuarie 2010 13:40

    Iubesc istoria Romaniei

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: