Sări la conţinut

Ana Pauker: „Nicolae Ceauşescu nu este potrivit, nu este bun organizator”. Tov. Luca: „Să-l punem pe Chirtoacă, Cred că Ceauşescu este slab pentru Secţia Agrară”. Gheorghiu-Dej: „Atunci rămâne Chirtoacă, Stoica Gheorghe poate că o s-o ia razna” Vezi stenograma din 9 martie 1950!

19 septembrie 2011

Regele Mihai, generalul Lascar Ana Pauker 1947(Puterea de decizie era concentrată în Secretariatul CC. Şapte activişti făceau parte din acest grup de conducere: Gh. Gheorghiu-Dej (secretar general), Ana Pauker, Vasile Luca (1898-1960)născut (Luka László), Teohari Georgescu (1908-1976) ministru de interne (6 martie 1945-28 mai 1952)a fost reabilitat la plenara din aprilie 1968. Membru supleant al CC al PCR între 1972 şi 1974.) , Lothar Rădăceanu, Alexandru Moghioroş şi Iosif Chişinevschi. Ultimii doi au fost cooptaţi la iniţiativa lui Gheorghiu-Dej.)

9 matie 1950. Dezbaterea proiectului de funcţionare a Biroului organizatoric şi al Secretariatului C.C. al P.M.R. Fragmente din intervenţiile lui Vasile Luca, Anei Pauker, Alexandru Moghioroş, Gheorghe Gheorghiu-Dej, I. Chişinevschi.

Tov. V. Luca: Este natural ca convocarea acestor şedinţe în general este
sarcina secretarului general. Însă pot de foarte multe ori să fie diferite probleme care vin la Bir. Org. şi Secretariatul însărcinează pe cutare să pregătească această problemă. Pot fi însărcinaţi şi alţi tovi decât membri ai Secretariatului. Convocarea o face Cancelaria, iar dispoziţie îi dă secretarul general. Nu este nevoie de dispoziţie specială. Dacă este nevoie se poate din iniţiativă proprie.

Tov. Ana Pauker: Dacă avem zilele fixate, atunci n-avem nevoie să asistăm cu toţii ca să hotărâm convocarea. Cred că trebuie să eliberăm toţi secretarii de obligativitatea de a participa la toate şedinţele Biroului Organizatoric.
Tov. Moghioroş: Primul secretar, ajutat de încă unul şi un număr de cel puţin 9 membri ai Biroului Organizatoric pot fi convocaţi, însă răspunderea trebuie fixată. Participă unul din secretari, de ex. la probleme din domeniul finanţelor tov. Luca, sau altul. şedinţa trebuie să fie planificată, pregătită şi operativă.
Tov. Luca: Aşa cum spune tov. Moghioroş Secretariatul dispare, care se adună să constate dacă este necesar să convoace. Astfel înlocuieşti Secretariatul. Biroul Organizatoric nu trebuie să se transforme în Petrescu. Eu mă tem de lucrul acesta, pentru că aşa a început. Şi aceasta nu este numai vina noastră, este practica noastră. Dacă mergem pe această linie ca Biroul Organizatoric să se transforme într-un organ operativ, înlocuim Secretariatul. Secretariatul este organul operativ şi
nu Biroul Organizatoric . Secretariatul hotărăşte care problemă merge la Biroul Politic şi care la Biroul Organizatoric.

Regele Mihai la ambasada sovietica impreuna cu Gheorghiu-Dej 6-11-1946

Regele Mihai la ambasada sovietica impreuna cu Gheorghiu-Dej 6-11-1946

Tov. Gheorghiu-Dej: E adevărat, este o confuzie în text. Ordinea de zi a şedinţei Biroului Organizatoric se stabileşte de Secretariat. Aceasta este bine. Dar modificările ordinii de zi nu vor putea fi făcute de Biroul Organizatoric de vreme ce s-a stabilit de Secretariat.
Tov. Ana: Mai ales că planul este făcut mult înainte şi şedinţa este pregătită după plan.
Tov. Gheorghiu: Consider o chestiune principală. Nu este politic just să ştirbim autoritatea Secretariatului. „Unul sau 2 secretari vor avea răspundere“, iar mai jos spune că şedinţa este condusă de un secretar, desemnat de Secretariat. Se vede că este o încurcătură şi poate da loc la interpretări.
Tov. Ana: Avem aici un material sovietic: planul de activitate al Biroului Politic şi Organizatoric al P.C.R. din 1927 (citeşte). Aşa că se vede că Biroul Organizatoric nu este deloc operativ.
Tov. Gheorghiu: Aprobarea nomenclaturii ar fi trebuit să se facă în Plenară. Plenara a dat însărcinare Biroului Politic. Secretariatul să pregătească şi să ia hotărâre în numele C.C. Nu este vorba de a numi pe cineva.
Tov. Chişinevschi: Nu cu aprobarea nomenclaturii, ci cu hotărârea privitoare la modul de numire trebuie să mergem la Biroul Politic. În proiect este tabelul nomenclaturii. Acesta trebuie să-l rezolve Secretariatul. Miniştrii şi miniştri adjuncţi, fără îndoială Biroul Politic.
Tov. Gheorghiu: Este stabilirea cadrului principal, nu numiri nominale. Tabelul şi hotărârea trebuie să meargă împreună la Biroul Politic. Deci rămâne: Despre funcţionarea Biroul Organizatoric – La Biroul Politic. Aprobarea schemei structurii organizatorice a Partidului – la Secretariat. Aprobarea şefilor şi adjuncţilor secţiilor – la Secretariat
Aprobarea nomenclaturii – la Biroul Politic Normele de confirmare în funcţiuni a nomenclaturii, cine pe cine numeşte – la Biroul Politic Planul de muncă al Biroului Organizatoric pe luna martie – Secretariatul pregăteşte şi şedinţa comună a Biroului Politic şi Biroul Organizatoric.

Nicolae Ceausescu Edward Gierek 1976 Polonia

Ceausescu Edward Gierek 1976 Polonia

Tov. Gheorghiu: În legătură cu numirea şefilor şi adjuncţilor secţiilor dau citire propunerilor (citeşte).
Tov. Luca: Cred că Ceauşescu este slab pentru Secţia Agrară.
Tov. Moghioroş: Sunt de acord că e slab. Am mai propus pe Malinschi.
Tov. Gheorghiu: La Secţia Agrară ar fi foarte nimerit, este economist în probleme agrare. Dacă vrem într-adevăr să stăpânim acest sector dată fiind importanţa lui, să-l punem pe el.
Tov. Luca: El este teoretician în probleme agrare, nu practician. Eu de ex. naş avea nimic împotrivă ca Malinschi să fie Ministrul Agriculturii. Nu este bine că l-am pus ministru şi acum să-l scoţi.
Tov. Ana: Eu sunt de acord să punem oameni care se potrivesc, dar să nu procedăm pripit. Să luăm 2-3 oameni, pe care să-i pregătim pentru Min. Comerţului. Această Secţie ne va ajuta la pregătirea acestor oameni. Ceauşescu nu este potrivit.
Tov. Luca: Să-l punem pe Chirtoacă.
Tov. Moghioroş: El niciodată în viaţă nu s-a ocupat de probleme organizatorice. Nu merge singur. Eu susţin Ceauşescu şi Chirtoacă să se completeze unul pe altul.
Tov. Ana: Ceauşescu nu este bun organizator. El merge pentru M.A.I.
Tov. Teohari: Eu l-am cerut pentru Com. de Stat pentru sfaturi.
Tov. Gheorghiu: Atunci rămâne Chirtoacă şi trebuie dat un adjunct, un organizator bun.
Tov. Moghioroş: Cu Gizella Vass la Secţia Externe nu prea sunt de acord, pentru că noi am propus şi propun ca să fie adjunctul lui devotat.
Tov. Luca: La Secţia organelor conducătoare de partid intră o mulţime de elemente bune, de la sindicat, tineret, se întăreşte.
Tov. Gheorghiu: Atunci suntem de acord cu Gizella la Externe.
Tov. Moghioroş: Eu nu sunt de acord. Propun pe tov. Raia
Tov. Ana: I-am dat 2 funcţiuni, nu poate să ducă muncă şi la Cancelarie şi alta.
Tov. Moghioroş: Am dat pe Manolache la Cancelarie.
Tov. Gheorghiu: Tov. Moghioroş nu este de acord cu Gizella Vass. Majoritatea Secretariatului este de acord. Vass Gizella trece deci la Secţia Externe.(citeşte mai departe)
Tov. Luca: Lui Babenco trebuie dat un adjunct care mai târziu să-l poată înlocui.
Tov. Gheorghiu: (citeşte mai departe)
Tov. Luca: Şi cu Rogojinschi sunt de acord, dacă partea ceea a muncii cu plecările a trecut la Secţia Externe. Trebuie să atrag atenţia asupra unor lipsuri ale tov. Guină, propus pentru
Comisia de Revizie. Principala sa lipsă este că n-are şira spinării când este vorba să ia o hotărâre, s-o aplice în practică. E foarte influenţabil. Când este influenţat în aplicarea unei hotărâri, şovăie. O aplică, dar şovăie.

Tov. Luca: Aici sunt chestiuni administrative, poate să meargă.
Tov. Gheorghiu: Atunci de acord. (citeşte mai departe) Stoica Gheorghe poate că o s-o ia razna. Este puţin stângist. Dar are foarte mare experienţă şi are spirit critic, dar mai puţin spirit autocritic. În orice caz dacă ţinem bine în mână lucrurile, pe primul secretar al organizaţiei de Bucureşti şi judeţeană, îi controlăm, poate că o să meargă, trebuie mereu controlat şi îndrumat.
Tov. Luca: El a suferit de un oarecare carierism, pe care însă l-a părăsit. El era nemulţumit că nu era acolo unde credea că avea dreptul. Păcat că n-a lucrat în munca de partid aici la C.C. înainte de a primi acest post. Totuşi cu toate aceste slăbiciuni că este sectarist, nu ţine cont de condiţiuni şi atunci poate să facă abateri sectariste, dar cred că ajutat bine, intrând în munca de partid, şi controlat, se poate foarte repede să se lepede de acest sectarism. Cred că ar putea face faţă.
Tov. Gheorghiu: De acord. (citeşte mai departe)
Tov. Teohari: Nu sunt de acord ca Florescu Gheorghe să treacă la Organizaţia
Bucureşti. Cred că nu am face bine să-l scoatem de la UTM. El a corespuns în munca aceasta. Suntem abia după un an de la unificare. Pe linie internaţională este un om cunoscut şi apreciat şi de mare ajutor pentru tovii sovietici din Comitetul Executiv al Federaţiei Mondiale, al cărui membru este. Tovii sovietici au vorbit foarte bine despre el. Pe de altă parte n-aş avea nimic împotrivă să-l trimitem la o muncă unde este nevoie. Avem însă o situaţie grea la tineret. Dintr-un colectiv de 5 a plecat Lupu, Lala a fost exclus, iar Orşa a plecat la şcoală. Dacă pleacă şi
Florescu rămâne numai Cornea.
Tov. Gheorghiu: Are dreptate. La tineret avem bune elemente, dar sunt unele femei îngrijorătoare şi să nu ne jucăm cu asta. S-au ridicat tovi noi, sunt însă, prea tineri. Eu propun să-i mai dăm lui Florescu ca al doilea secretar pe Mihalache ca să întărim munca la tineret.
Tov. Teohari: Propun ca la Organizaţia Bucureşti să-l punem pe Oproiu, cel mai bun secretar de judeţeană, cum spune tov. Petrescu.
Tov. Moghioroş: E în ilegalitate.
Tov. Gheorghiu: L-am remarcat şi eu. Este un băiat cu foarte mare perspectivă. Să-l punem la Bucureşti, dar să nu slăbim munca dincolo.
Tov. Chişinevschi: A fost şi o propunere să-l scoatem pe Vinţe şi să-l dăm la Bucureşti, dar nu merge.
Tov. Gheorghiu: Atunci hotărâm că trece Oproiu la Bucureşti. (citeşte mai departe). Acum am să citesc propunerile pentru adjuncţii şefilor de secţie. (citeşte)
Tov. Moghioroş: Eu nu sunt de acord cu tov. Raia ca adjunct la Secţia organelor conducătoare de partid. Menţin propunerea cu tov. Gizella.
Tov. Chişinevschi: eu o propun ca adjunct la Propagandă.
Tov. Gheorghiu: Este chestia dacă se împacă la treabă. Dar nu înţeleg de ce
trebuie să existe asemenea situaţie.

D.A.N.I.C., fond al C.C. al PCR, Cancelarie, dosar 15/1950, f. 13; 17-19.
Următorul pas esenţial în carieră, Ceauşescu l-a făcut după doi ani. Atunci a promovat iarăşi în structura partidului. S-a întâmplat în 1952, în contextul excluderii din funcţii înalte a „deviatorilor de dreapta”, Vasile Luca, Teohari Georgescu şi Ana Pauker. Puterea s-a concentrat atunci în mâinile lui Gheorghiu-Dej. Totodată, componenţa organelor partidului s-a redus: Biroul Politic de la 13 la 9 membri, Biroul Organizatoric de la 17 la 11 şi Secretariatul de la 7 la 5.
––
Şedinţa plenară a C.C. al P.M.R.
Scînteia mai 1952.
In zilele de 26 si 27 Mai a avut loc sub presedentia tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej sedinta plenara a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Roman.
Luind in dezbatere rapoartele prezentate de Comisiile de Partid care au anchetat gravele abateri savarsite de fosta conducere a Ministerului de Finante si a Bancii R.P.R. in sistemul financiaro-bancar si al schimbul de marfuri, C.C. al P.M.R. a constatat ca : 1. Vasile Luca, pierzand simtul de clasa, s’a inconjurat de elemente dusmanoase, s’a ridicat impotriva lini generale a Partidului, a introdus propia sa linie oportunista de dreapta – de stimulare a elementelor capitaliste dela sate si orase, provocand mari daune Statului si creind dificultati in aprovizionarea oamenilor muncii. – 2. Tov. Teohari Georgescu, a manifestat o atitudine împăciuitorista fata de devierea de dreapta a lui V.Luca. castand sa ascunda proprile sale greseli de dreapta, lipsa sa de combativitate impotriva dusmanului de clasa si pierderea vigilentei revolutionare. In legatura cu cele de mai sus Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Roman a hotarat in unanimitate: Excluderea lui Vasile Luca din Comitetul Central si trimiterea sa in fata Comisiei Controlului de Partid: Scoaterea lui Teohari Georgescu din Secretariatul C.C. al P.M.R., din Biroul Politic si Biroul Organizatoric si trimiterea lui la munca de jos.
Trecandu-se la realegerea Biroului Politic, Biroului Organizatoric si Secretariatului Comitetului Central, plenara a ales in unanimitate pe urmatorii tovarasi:

in Biroul Politic:
–––––––––
1. Gheorhge Gheorghiu-Dej (1901-1965) Ales secretar general al partidului la Conferinţa Naţională din octombrie 1945.
2. Alexandru Moghioroş (Magyarosi) (1911-1969)
3. Iosif Chişinevschi (Roitman) (1905-1963)
4. Miron Constantinescu (1917-1974) În 1945 era secretar al Comitetului de partid al Capitalei
5. Gheorghe Apostol (1913-2010)
6. Chivu Stoica (1908-1975)
7. Emil Bodnăraş (1904-1976) ministru al Apărării Naţionale, general de armată şi viceprim-ministru
8. Petre Borilă (Iordan Dragan Rusev) (1906-1973)
9. Constantin Pîrvulescu (1895-1992)

Membri supleanti:
Iosif Rangheţ (József Rangecz) (1904-1952)
Dumitru Coliu (Dimităr Colev) (1907-1979)

in Biroul Organizatoric:
–––––––––
1. Alexandru Moghioroş
2. Gheorghe Apostol
3. Petre Borilă
4. Chivu Stoica
5. Ana Pauker (1893-1960). Născută Ana Rabinsohn În toamna lui 1945, ea l-a propus ca secretar general pe Gheorghiu-Dej Ana Pauker a fost eliminată din conducerea PCR în 1952. A fost arestată şi interogată între februarie şi iunie 1953 de către colonelul de Securitate Vasile Negrea
6. Gheorghe Stoica (Moscu Cohn) (1900-1976)
7. Leonte Răutu (1910-1993)
8. Gheorghe Florescu (Fost tipograf, prim-secretar al CC al UTM (1948-1952), membru al CC (1948-1955), membru al Biroului Organizatoric (1950-1954),
9. Sorin Toma (n. 1914) A condus „Scânteia” între 1947 şi 1960. Exclus din partid în 1963, reprimit în 1970, a emigrat în Israel.
10. Liuba Chişinevschi (1911-1981)
11. Nicolae Ceausescu

in Secretariat:
–––––––––
1. Gheorhge Gheorghiu-Dej
2. Iosif Chişinevschi
3. Alexandru Moghioroş
4. Miron Constantinescu
5. Gheorghe Apostol

Plenara a hotarit cooptarea in C.C. al P.M.R. a urmatatorilor membrii supleanti al Comitetului Ceantral:

Gheorghe Stoica
Ghizela Vass (1912-2004) Relaţii apropiate cu Elena Ceauşescu
Nicolae Ceauşescu (1918-1989)

In cuvantarea de inchidere a lucrarilor sedintei plenare, tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej, secretar general al Comitetului Central al Patidului Muncitoresc Roman, a subliniat ca dezbaterile si hotaririle luate de Comitetul Central au dovedit unitatea de neclintit a Partidului a conducerii sale si fermitatea sa in lupta pentru lichidarea oportunismului si împăciuitorismului.

No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s