Sări la conţinut

General-maior N.Ceauşescu, ministru adjunct şi şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei – Instrucţiuni

20 septembrie 2011

1950 iulie 5. Instrucţiuni asupra organizării şi desfăşurării muncii politice cu ostaşii ctg. 1948, semnate general-maior N.Ceauşescu, ministru adjunct şi şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei.

În toamna anului acesta urmează să fie lăsaţi la vatră ostaşii contingentului 1948.

Potrivit sarcinilor trasate armatei de către P.M.R. organele politice din armată, organizaţiile de partid şi tineret au datoria să pregătească pe aceşti tineri astfel ca fiecare ostaş înapoiat în câmpul muncii să fie un cetăţean conştient în îndeplinirea îndatoririlor faţă de Patrie, să-şi cunoască bine sarcinile ce îi revin în mijlocul tovarăşilor săi de muncă, să contribuie în mod efectiv la construirea socialismului în ţara noastră şi să fie un luptător neobosit pentru cauza păcii.
În acest scop, în afară de lecţiile politice programate se vor ţine cu ostaşii ctg. 1948 încă patru lecţii cu următoarele teme, care vor fi trimise la timp de către D.S.P.A.:
1. Să sprijinim activitatea Sfaturilor Populare organe ale puterii de stat;
2. Cum se organizează o gospodărie agricolă colectivă;
3. Organizarea muncii şi plata muncii în gospodăria agricolă colectivă;
4. Să fim propagandişti şi agitatori de frunte în satul nostru, pentru atragerea ţărănimii muncitoare la opera de organizare socialistă a agriculturii.
Membrii de partid, utemiştii şi ostaşii agitatori vor desfăşura o temeinică muncă de lămurire în rândurile ostaşilor ce urmează a fi lăsaţi la vatră cu privire la sarcinile ce le revin odată înapoiaţi în câmpul muncii. În acest scop ei se vor documenta din articolele ce vor apare în „Carnetul Agitatorului“ în lunile iulie, august şi septembrie 1950.
În cadrul cluburilor ostăşeşti aparatul politic din unităţi va organiza câteva conferinţe privind problemele colectivizării agriculturii şi lupta împotriva superstiţiilor şi misticismului, dând toată atenţia pregătirii conferenţiarilor.
Locţiitorii politici de garnizoane vor lua legătura cu filialele Societăţii pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii şi cu responsabilii gospodăriilor agricole colective,de stat, S.M.T., căminele culturale etc., pentru a obţine specialişti care să conferenţieze despre aceste probleme.
Conferinţele se vor organiza în cadrul Caselor Armatei de garnizoană. Vor participa la ele toţi ostaşii ctg. 1948 din unităţi. De asemeni, ostaşii ctg. 1948 vor fi duşi să participe şi la alte conferinţe care au loc în garnizoană şi care tratează despre aceste probleme.
Prin grija cluburilor ostăşeşti se vor organiza vizite colective la G.A.C., S.M.T. şi G.A.S.
Se vor organiza expoziţii de fotomontaje cu tematici legate de superioritatea gospodăriilor colective asupra celor individuale. Se va ţine o conferinţă instructaj în cadrul clubului ostăşesc în legătură cu „Rolul şi activitatea căminelor culturale“.
Echipele artistice vor avea în programul lor material din revista „Educaţia Artistică“, privitor la colectivizarea agriculturii (poezii, prezentări muzicale în legătură cu lăsarea la vatră a ctg. 1948 etc.).
Cu ostaşii fruntaşi în sport se va face un instructaj privitor la rolul lor în conducerea sau sprijinirea cercurilor sportive săteşti.
Bibliotecile vor organiza expoziţii de cărţi, în legătură cu conferinţele ce se vor ţine la cluburile ostăşeşti. De asemeni, vor duce o acţiune susţinută de popularizare a broşurilor legate de transformarea socialistă a agriculturii.
Organele politice şi de partid vor duce muncă specială pentru a face din fiecare ostaş ce urmează a fi lăsat la vatră, un bun propagandist A.R.L.U.S.
Se va organiza vizionarea filmelor cu subiecte legate de activitatea pe care o vor desfăşura ostaşii după lăsarea la vatră şi în deosebi a următoarelor filme:
– Cazacii din Cuban,
– Trei întâlniri,
Chirchizia Sovietică,
– O pildă măreaţă,
– Logodnica bogată,
– Jurnale documentare în legătură cu G.A.C., G.A.S., S.M.T., întovărăşiri etc.
Organele politice şi de partid vor da o deosebită atenţie organizării citirii în colectiv a presei de către ostaşii ce urmează a fi lăsaţi la vatră, insistându-se asupra articolelor ce vor apare în presă, special pentru ei.
De asemeni, este necesar a se mobiliza ostaşii ctg. 1948 pentru a scrie articole la „Glasul Armatei“ şi la gazetele ostăşeşti, asupra angajamentelor ce şi le iau în vederea activităţii ce o vor desfăşura după plecarea din cazarmă.
Comandanţii şi locţiitorii politici ai unităţilor vor înmâna ostaşilor care s-au evidenţiat în mod deosebit pe timpul îndeplinirii stagiului militar, „Menţiuni“ a căror imprimate se vor trimite de D.S.P.A. De asemeni, se vor trimite scrisori de apreciere, familiilor acestora, unităţilor de producţie unde au lucrat ostaşii şi Comitetelor Provizorii din comunele de origină.
Pentru fiecare ostaş ctg. 1948 care urmează să fie lăsat la vatră, aparatul politic din unităţi va întocmi câte o scurtă caracterizare (pe o singură pagină), care va trebui să scoată în evidenţă părţile pozitive şi negative din activitatea ostaşului timpul îndeplinirii serviciului militar.
Forma caracterizărilor va fi cea arătată în Anexa nr. 1. Caracteristicile astfel întocmite vor fi îndosariate (fără a fi cusute) de către unităţi, pe judeţe şi comune în ordinea alfabetică, conform Anexei nr. 2.
Dosarul cu caracteristicile ostaşilor dintr-un judeţ vor avea în faţă şi tabele nominale cu cei ce li s-a făcut caracterizarea.
M.U. vor centraliza caracterizările primite de la unităţi potrivit aceluiaşi procedeu şi le vor înainta Regiunii Militare sau Comandamentului de Armă de care aparţin.
Regiunile Militare şi Comandamentele de Armă, procedând în acelaşi fel, le vor înainta la D.S.P.A., Direcţia Organizare şi Instructaj, până la dat de 1 octombrie 1950.
Caracterizările vor fi semnate de locţiitorul politic al unităţii, care vor fi ajutat la întocmirea lor de către locţiitorii politici de companie şi secretarii organizaţiilor de bază partid şi U.T.M. Pe caracterizări nu se va pune nici o ştampilă unităţii şi nici numele unităţii. Afară de aceste caracterizări ce se fac pentru toţi ostaşii, secretarii organizaţiilor de bază vor face pentru membrii de partid câte o scurtă caracterizare (de partid), în care se va arăta cum a muncit şi activat ostaşul în calitate de membru de partid pe timpul cât a fost militar.
Aceste caracterizări se vor îndosaria separat, tot pe judeţe şi se vor trimite la D.S.P.A odată cu dosarele ce conţin caracterizările tuturor ostaşilor.
Pentru ostaşii care au urmat şcolile de tractorişti, contabili de cooperative de consum, socotitori, organizatori de partid pentru gospodăriile agricole colective şi locţiitori politici pentru gospodăriile agricole de stat şi S.M.T., se vor întocmi de către aparatul politic din unităţi tabele conform Anexei nr. 3.Tabelele semnate şi de ostaşii ce sunt trecuţi în ele, vor fi trimise la D.S.P.A. în dosar separat odată cu caracterizările tuturor ostaşilor ce se lasă la vatră.
Aceste tabele vor fi făcute separat pe fiecare categorie:
– tractorişti,
– contabili pentru cooperative,
– socotitori pentru gospodăriile agricole colective,
– organizatori de partid pentru gospodăriile agricole colective şi locţiitori politici la gospodăriile agricole de stat şi S.M.T.
De exactitatea celor conţinute în caracterizări şi tabele, răspund cei ce le vor întocmi şi semna.
MINISTRU ADJUNCT ŞI ŞEF AL D.S.P.A.
GENERAL MAIOR
N. Ceauşescu

Arhivele Militare Române, fond Direcţia Superioară Politică a Armatei,
dosar 3393, f. 152-156.

No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s