Skip to content

Nicolae Ceauşescu: „România nu mai plăteşte tribut nimănui!”

4 Mai 2012

La data de 12 aprilie 1989, Nicolae Ceauşescu s-a adresat Plenarei Comitetului Central, unde a făcut publică încheierea plăţii datoriei externe. „România nu mai plăteşte tribut nimănui” – a exclamat ca după o nouă victorie secretarul general.

În cuvântarea ţinută cu acel prilej, Nicolae Ceauşescu pare a nu avea compasiune, nici măcar ştiinţă de sacrificiile românilor. Mai mult decât atât, vorbeşte ca şi cum cetăţenii României ar fi trăit cum nu se poate mai bine datorită „politicii înţelepte a partidului” privind „dezvoltarea economico-socială a ţării şi înaintarea fermă a patriei spre comunism”. N-au suferit de frig, n-au stat la cozi ori în întuneric din 1981, când a început plata datoriei externe, de care nici nu avusese cunoştinţă.

Reproducem în cele ce urmează o parte din acea cuvântare, cu menţiunea că intertitlurile ne aparţin.

S-AU PLĂTIT 21 DE MILIARDE DE DOLARI
„Zilele de 12-14 aprilie marchează – se poate spune – o deplină independenţă economică şi politică a României! (Aplauze şi urale puternice, prelungite). Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nici o datorie externă, nu mai plăteşte tribut nimănui şi este cu adevărat independentă – şi economic, şi politic! (Aplauze şi urale puternice, prelungite; se scandează îndelung: „Ceauşescu – PCR”, „Ceauşescu şi poporul!”, „Ceauşescu, România – stima noastră şi mândria!”)

La sfârşitul lunii martie am lichidat datoria externă a ţării, care în 1980 reprezenta peste 11 miliarde de dolari. În total, din 1975 până în martie 1989 am plătit circa 21 de mi­liarde de dolari, din care dobânda reprezintă peste 7 miliarde de dolari. În acestea nu sunt cuprinse datoriile pe care le-am avut în ruble şi care, de asemenea, au fost de mult achitate.
În prezent, ţara noastră are de încasat din creditele pe care le-a acordat diferitelor state peste 2,5 miliarde de dolari.”

PAS CĂTRE COMUNISM
„Plata datoriei externe a cerut, fără nici o îndoială, eforturi mari. A trebuit să acţionăm în aşa fel încât să asigurăm atât dezvoltarea generală a ţării, cât şi lichidarea treptată, în această perioadă, a întregii datorii, să luăm totodată măsurile necesare pentru întărirea continuă a ordinii şi disciplinei. După cum este cunoscut, din 1980 până în prezent, situaţia economică mondială a fost foarte complexă şi gravă. S-a înrăutăţit continuu situaţia ţărilor în curs de dezvoltare, ale căror datorii externe sunt astăzi de peste 1.300 de miliarde de dolari.

„Adoptând hotărârea de a plăti în acest deceniu întreaga datorie externă, am pornit de la faptul că numai prin lichidarea acesteia vom putea să asigurăm deplina independenţă economică şi politică, să înfăptuim neabătut Programul partidului de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi să creăm condiţiile necesare înaintării ferme a României spre comunism!”

ÎNTRE ’81 ŞI ’89, ROMÂNII AU TRĂIT FOARTE BINE
„Totodată, am stabilit să acţionăm în aşa fel încât să asigurăm dezvoltarea economico-socială a patriei şi ridicarea continuă a nivelului de trai material şi spiritual al poporului.

În anii 1981-1989 am alocat pentru dezvoltare peste 2.000 de miliarde de lei. Calculând la cursul necomercial al dolarului, aceasta înseamnă peste 200 de miliarde de dolari.

Producţia industrială este în acest an cu peste 50% mai mare faţă de 1980. Producţia agricolă va fi aproape de 1,5 ori mai mare. Volumul de mărfuri vândute populaţiei, în preţuri curente, este cu 40% mai mare. Fondul total de retribuţie a crescut în această perioadă cu circa 60%, iar retribuţia medie cu circa 50%. După cum este cunoscut, în anii 1981-1989 au fost majorate de două ori retribuţiile şi pensiile. În acest an, până la 1 august se va încheia cea de-a doua majorare a retribuţiei şi a pensiilor.
În acelaşi timp, s-au majorat alocaţiile pentru copii cu circa 70% şi au crescut cheltuielile sociale pe locuitor cu peste 44%.

În general, în această perioadă s-au realizat vaste lucrări industriale, agricole şi de interes naţional şi s-au realizat peste 1 milion de apartamente. În aceşti ani s-au dat în folosinţă Canalul Dunăre – Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari, în lun­gime totală de circa 100 km, s-a realizat metroul în Bucureşti, care în acest an va avea o lungime de 60 de km, s-a amenajat râul Dâmboviţa şi s-au înfăptuit marile lucrări de modernizare şi sistematizare a Capitalei, printre care şi noul centru administrativ.

În general au cunoscut o puternică dezvoltare toate judeţele, oraşele şi comunele patriei noastre socialiste. Orice om de bună-credinţă poate vedea marile transformări care au avut loc în România şi care au ridicat nivelul general de civilizaţie şi de trai al întregului nostru popor.”

INTERZIS LA CREDITE STRĂINE
„Propun Comitetului Central al partidului să luăm hotărârea – care să fie adoptată ca lege de Marea Adunare Naţională – ca, în viitor, nimeni să nu mai poată să apeleze la credite străine, pentru ca întreaga dezvoltare a ţării să o realizăm prin mijloace proprii – desigur, printr-o largă colaborare internaţională, dar fără credite! (Aplauze puternice, prelungite).
Consider aplauzele ca aprobare a acestei propuneri.” (Aplauze şi urale puternice; se scandează: „Ceauşescu – PCR”, „Ceauşescu şi poporul!”, „Ceauşescu, România – stima noastră şi mândria!”)Elena Valentin si Nicolae Ceausescu 1949

2 comentarii leave one →
  1. 16 Mai 2012 16:33

    Reblogged this on pongogonzo.

    Apreciază

Trackbacks

  1. Despre economia Romaniei in comunismul ultra nationalist al patriotului Nicolae Ceauşescu. Plata datoriei externe (pol153) | CE-I CU NOI? – un blog educativ despre comportamentul uman

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: