Skip to content

Vizita de stat a presedintelui Nicolae Ceausescu in S. U. A.

31 octombrie 2012

Cuvînt înainte; Harta S. U. A.; Preşedintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu, împreună cu tovarăşa Elena Ceauşescu vor face o vizită de stat în Statele Unite ale Americii; Din „Comunicatul şedinţei Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.”. 25 aprilie 1978;

Interviul acordat de preşedintele României, Nicolae Ceauşescu, corespondentului diplomatic al trustului de presă american „Hearst Newspapers”; Interviul acordat de preşedintele S. U. A., Jimmy Carter, Agenţiei române de presă – Agerpres; Vizita preşedintelui Nicolae Ceauşescu aşteptată cu viu şi profund interes în Statele Unite ale Americii; Drum bun şi succes deplin în noua solie de pace şi cooperare internaţională.

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu au plecat spre Statele Unite ale Americii; Telegrame de la bordul avionului prezidenţial; Primire caldă, prietenească, la Casa Albă; Cuvîntul preşedintelui Jimmy Carter; Cuvîntul preşedintelui Nicolae Ceauşescu; Convorbiri oficiale între preşedintele Nicolae Ceauşescu şi preşedintele Jimmy Carter; Schimb de cărţi între preşedinţii Nicolae Ceauşescu şi Jimmy Carter; Dejun în onoarea preşedintelui Nicolae Ceauşescu oferit de secretarul de stat Cyrus Vance; Dejun oferit în onoarea tovarăşei Elena Ceauşescu de doamna Vance; Preşedintelui Nicolae Ceauşescu i-a fost înmînată cheia oraşului Washington – simbol al preţuirii activităţii neobosite a şefului statului român, pusă în slujba cauzei păcii şi înţelegerii; Interviul acordat de preşedintele Nicolae Ceauşescu postului american de televiziune A. B. C.; Dineul oferit în onoarea preşedintelui Nicolae Ceauşescu şi a tovarăşei Elena Ceauşescu de preşedintele Jimmy Carter şi doamna Rosalynn Carter; Toastul preşedintelui Jimmy Carter; Toastul preşedintelui Nicolae Ceauşescu; Întîlniri de lucru; „Un călduros bun sosit înalţilor oaspeţi români”; Interes faţă de politica României exprimat de senatori americani; Întîlnire între preşedintele Nicolae Ceauşescu şi preşedintele Jimmy Carter; Încheierea convorbirilor oficiale; Solemnitatea semnării Declaraţiei comune; Declaraţie comună a preşedintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu, şi a preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Jimmy Carter; Viu interes faţă de poziţiile constructive, realiste, ale României socialiste în marile probleme ale actualităţii internaţionale. Dejun oferit la Clubul naţional al presei din Washington;

Declaraţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu; Dejun oferit în onoarea tovarăşei Elena Ceauşescu de doamna Rosalynn Carter; Primiri la preşedintele Nicolae Ceauşescu; Tovarăşei Elena Ceauşescu i-a fost înmînată Diploma de Membru de onoare al Academiei de ştiinţe a statului Illinois; Întîlnirea preşedintelui Nicolae Ceauşescu cu membri ai Comitetului pentru relaţii internaţionale al Camerei Reprezentanţilor; Tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu au primit un grup de cetăţeni americani de origine română;

Cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu; Sosirea în oraşul Chattanooga; Primire sărbătorească la Dallas; „Sîntem deosebit de bucuroşi că vă aflaţi în oraşul nostru”. Recepţie la primăria oraşului Dallas; Cuvîntul tovarăşului Nicolae Ceauşescu; Dineu de lucru oferit de Camera de Comerţ din Texas. Întîlnire cu oameni de afaceri din Dallas; Un călduros „Bun venit” la Houston şi la Centrul spaţial al N. A. S. A.; Preşedintelui Nicolae Ceauşescu i-a fost înmînată cheia oraşului Houston – simbol al înaltei preţuiri. Dejun şi recepţie oferite de primarul oraşului; „Prezenţa dumneavoastră ne onorează, constituie un moment de mare importanţă”. Vizita la uzinele „Cameron Iron Works” din Houston; La New Orleans – primire plină de cordialitate, sentimente de înaltă consideraţie; Principiile noi de relaţii internaţionale – în slujba păcii şi colaborării rodnice. Recepţia şi dineul oferite în onoarea preşedintelui Nicolae Ceauşescu şi a tovarăşei Elena Ceauşescu la New Orleans; Oaspeţi ai petroliştilor de pe platforma de foraj din Golful Mexic; Sosirea la New York – ultima etapă americană a itinerarului prezidenţial; Tovarăşa Elena Ceauşescu a vizitat Muzeul Metropolitan; Expresie a interesului pentru dezvoltarea conlucrării fructuoase româno-americane. Recepţie şi dejun oferite în cinstea preşedintelui Nicolae Ceauşescu şi a tovarăşei Elena Ceauşescu de Consiliul economic americano-român şi Asociaţia de politică externă din New York;

Cuvîntarea preşedintelui Nicolae Ceauşescu; Înţelegere de cooperare româno-americană în domeniul tehnicii de calcul; Comunicat comun cu privire la vizita de stat a preşedintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu, şi a tovarăşei Elena Ceauşescu în Statele Unite ale Americii; Plecarea din New York; Schimb de telegrame la plecarea din Statele Unite ale Americii; Din inima întregului popor – un călduros „Bun venit!”. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu s-au întors în ţară; Vizita preşedintelui Nicolae Ceauşescu în S. U. A. – un eveniment de marcantă importanţă în dezvoltarea relaţiilor româno-americane, în promovarea unui spirit nou pe arena internaţională; „Adresăm omagiul nostru, înalta cinstire şi preţuire pentru bilanţul bogat şi rezultatele excepţionale ale vizitei întreprinse în S. U. A.”. Şedinţa Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România; Telegrama adresată tovarăşului Nicolae Ceauşescu de către Consiliul de Miniştri; Pe tot cuprinsul ţării – un mesaj unanim. Telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarăşului Nicolae Ceauşescu, de organizaţiile judeţene de partid, organizaţii de masă, colective de întreprinderi şi instituţii; Amplul ecou internaţional al vizitei preşedintelui României în Statele Unite ale Americii.

12 – 17 aprilie 1978
264 pag. legate, format 126 x 197 mm
+ 88 pag. fotografii monocrome si color
Cuprins:

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: